รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ AAOU Presidential Speech Series

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้วProf. Dr. Ojat Darojat อธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดอินโดนีเซีย (Universitas Terbuka) เป็นประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์รองศาสตราจารย์ผกามาศ กล่าวสรุปการสัมมนา รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ Presidential Speech Series Webinar ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ การประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance and Accreditation) ในวันอังคารที่ 6…

Continue Readingรองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ AAOU Presidential Speech Series