Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (FULBRIGHT) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2565…

Continue ReadingFulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

ทุน FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (TGS) ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (TGS) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่มีการปฏิบัติการทางคลินิก…

Continue Readingทุน FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM (TGS) ปีการศึกษา 2565

ทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S-ASEAN Visiting Scholar Program…

Continue Readingทุนวิจัย Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 2564

End of content

No more pages to load