บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการอุดมศึกษา สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการโครงการยูแสค (USAC) ประเทศไทย…

Continue Readingบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

บรรยายพิเศษ Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union

สถานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส  ด้านการอุดมศึกษา…

Continue Readingบรรยายพิเศษ Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union

ขอเชิญรับฟังการบรรยายโครงการ Erasmus+ 2564 แบบออนไลน์

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมีกำหนดจัดการบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Erasmus+: Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects หรือ อีราสมุสพลัส: ประตูสู่การศึกษาต่อยุโรปและทุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับยุโรป” ซึ่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของอีราสมุสพลัส (Erasmus+…

Continue Readingขอเชิญรับฟังการบรรยายโครงการ Erasmus+ 2564 แบบออนไลน์

End of content

No more pages to load