ขอเชิญรับฟังการบรรยายโครงการ Erasmus+ 2564 แบบออนไลน์

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมีกำหนดจัดการบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Erasmus+: Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects หรือ อีราสมุสพลัส: ประตูสู่การศึกษาต่อยุโรปและทุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับยุโรป” ซึ่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของอีราสมุสพลัส (Erasmus+ Scholarships) และทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป (Capacity Building in Higher Education: CBHE) ตั้งแต่วันที่ 16…

Continue Readingขอเชิญรับฟังการบรรยายโครงการ Erasmus+ 2564 แบบออนไลน์