แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0503/ว555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 -…

Continue Readingแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024)

การเสนอชื่อเป็นผู้แทนไทยสมัครเข้ารับรางวัล ASPIRE Prize ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการเอเปค ประชาสัมพันธ์รางวัล APEC Science Prize for Innovation, Research and Education (ASPIRE) ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพลเมืองในเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ และได้ร่วมการทำวิจัยหรือตีพิมพ์บทความทางวิชาการกับสมาชิกในเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยมีรางวัลเป็นเงินจำนวน 25,000 เหรียญดอลลาร์…

Continue Readingการเสนอชื่อเป็นผู้แทนไทยสมัครเข้ารับรางวัล ASPIRE Prize ประจำปี 2565

End of content

No more pages to load