บรรยายพิเศษ Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union

สถานวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส  ด้านการอุดมศึกษา…

Continue Readingบรรยายพิเศษ Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union

End of content

No more pages to load