การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Harran University โดยกลุ่มผู้บริหารของ Harran University แสดงความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการกับสถาบันการศึกษาของประเทศไทยในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ชีวเคมีทางการเกษตร การเกษตรแม่นยำสูง การผลิตพลังงานหมุนเวียน และสาขาอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่…

Continue Readingการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี

End of content

No more pages to load