สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดบรรยายและฝึกอบรม “การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดบรรยายและฝึกอบรม "การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Asst. Prof. Dr. Rita Cui-Ramos อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (The University of the…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดบรรยายและฝึกอบรม “การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล”

มสธ. ร่วมกับ ซีโมเลค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ ซีโมเลค (SEAMEO SEAMOLEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ Digital Learning Material Development เรื่องการจัดทำ Whiteboard Animation ด้วยโปรแกรม Explee เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ผู้เรียนในยุคดิจิทัลสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ…

Continue Readingมสธ. ร่วมกับ ซีโมเลค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development

การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation) ระหว่างงาน สัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน-อาเซียน 2021 (China-ASEAN Education Cooperation Week: CAECW)…

Continue Readingการประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3

End of content

No more pages to load