แบบสอบถาม วิจัย “A STUDY OF LIFESTYLE AND TRAVEL BEHAVIOUR AMONG HIGH-INCOME SENIOR TOURIST OF THAILAND TO MALAYSIA”

สถาบันความเป็นเลิศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (Institute of Business Excellence, Universiti Teknologi MARA: IBE-UiTM) ประเทศมาเลเซีย ดำเนินการวิจัยในหัวข้อ “A STUDY OF LIFESTYLE AND TRAVEL BEHAVIOUR AMONG…

Continue Readingแบบสอบถาม วิจัย “A STUDY OF LIFESTYLE AND TRAVEL BEHAVIOUR AMONG HIGH-INCOME SENIOR TOURIST OF THAILAND TO MALAYSIA”

Call for Proposals: eLearning Forum Asia 2021 (“eLFA2021”)

มหาวิทยาลัยคาทอลิกซูกียาพรานาตา (Soegijapranata Catholic University: SCU) เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำหนดจัดประชุม eLearning Forum Asia (eLFA2021) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม…

Continue ReadingCall for Proposals: eLearning Forum Asia 2021 (“eLFA2021”)

End of content

No more pages to load