การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation) ระหว่างงาน สัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน-อาเซียน 2021 (China-ASEAN Education Cooperation Week: CAECW) ช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว และขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมงานในลักษณะ online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย …

Continue Readingการประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3