ทุน British Council สะเต็มศึกษาสำหรับสตรี

British Council มอบทุนการศึกษาให้แก่สตรีในสาขาวิชาสะเต็มศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 19 แห่ง คุณสมบัติเราตามหาผู้สมัครรับทุนหญิงที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นพลเมืองหรือผู้พำนักในประเทศตามเกณฑ์ของโครงการนี้ ในทวีปอเมริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงประเทศไทย)สามารถศึกษาในระบบแบบเต็มเวลาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา กันยายน/ตุลาคม 2564 - 2565มีความต้องการการช่วยเหลือทางการเงินได้รับปริญญาตรีในสาขาที่จะต่อยอดไปยังสาขาวิชาที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ขณะนี้หรือเมื่อจบรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์…

Continue Readingทุน British Council สะเต็มศึกษาสำหรับสตรี

End of content

No more pages to load