รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ร่วมอภิปรายในงาน World Science Day for Peace and Development 2020

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดงาน World Science Day for Peace and Development 2020 หรืองานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพ ซึ่งเป็นงานที่ยูเนสโกจัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืน เนื่องจากปีนี้ ประชาคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19…

Continue Readingรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร ร่วมอภิปรายในงาน World Science Day for Peace and Development 2020