ทุนรัฐบาลฮังการี 2021-2022

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี คุณสมบัติเบื้องต้น1. มีสัญชาติไทย2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 25453. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน (ยกเว้น…

Continue Readingทุนรัฐบาลฮังการี 2021-2022

End of content

No more pages to load