ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Open University) แต่เดิมชื่อ Shanghai Television University  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนใช้การศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกลโดย ICT เป็นหลัก กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า…

Continue Readingครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้

End of content

No more pages to load