การประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล สถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงาน OU5 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ ซึ่ง UPOU เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ประสานงานของแต่ละสถาบัน OU5 เข้าร่วมด้วยรวม 5 คน ได้แก่…

Continue Readingการประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

มสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

อธิการบดี ผู้บริหาร และนักวิจัย มสธ. จำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย The University of the Philippines Open…

Continue Readingมสธ. เข้าร่วมประชุม OU5 Virtual Forum

End of content

No more pages to load