ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ KUAS

Kyoto University of Advanced Science (KUAS) จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยไม่จำกัดจำนวนทุน ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร ผลการศึกษา และผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ประเภททุนรายละเอียดเบื้องต้นSuper KUAS-Eทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ยกเว้นค่าเล่าเรียนแรกเข้า และสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว…

Continue Readingทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ KUAS

End of content

No more pages to load