รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ AAOU Presidential Speech Series

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้วProf. Dr. Ojat Darojat อธิการบดีมหาวิทยาลัยเปิดอินโดนีเซีย (Universitas Terbuka) เป็นประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์รองศาสตราจารย์ผกามาศ กล่าวสรุปการสัมมนา รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ Presidential Speech Series Webinar…

Continue Readingรองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ดำเนินการสัมมนาออนไลน์ AAOU Presidential Speech Series

End of content

No more pages to load