บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการอุดมศึกษา สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการโครงการยูแสค (USAC) ประเทศไทย…

Continue Readingบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

International Conference on 4IR Technologies for Sustainable Development

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology) ร่วมกับ Department of Scientific and Industrial Research กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศอินเดีย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “เทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่…

Continue ReadingInternational Conference on 4IR Technologies for Sustainable Development

SEAMEO MOOCs Network Policy Dialogue 2021

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) จัดการประชุม SEAMEO MOOCs Network Policy Dialogue 2021 ขึ้นทางออนไลน์ ในหัวข้อ Futures…

Continue ReadingSEAMEO MOOCs Network Policy Dialogue 2021

End of content

No more pages to load