ข้อมูลเอกสารร่างบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ในบริบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ของรัฐและองค์กรที่ได้รับอำนาจผูกขาดจากรัฐ (State Enterprises, Enterprises Granted Special Rights or Privileges and Designated…

Continue Readingข้อมูลเอกสารร่างบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจฯ

End of content

No more pages to load