ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (JICA) ประจำปีการศึกษา 2567

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน รวม 10 สาขา เพื่อจัดส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยในปี 2568 ยกเว้นหน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา…

Continue Readingประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (JICA) ประจำปีการศึกษา 2567

End of content

No more pages to load