บรรยายทุน Erasmus+ International Credit Mobility

ด้วยสถานวิเทศสัมพันธ์จะจัดบรรยายทุน Erasmus+ เรื่อง ประสบการณ์การสมัครและรับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา Erasmus+ International Credit Mobility โดย รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา…

Continue Readingบรรยายทุน Erasmus+ International Credit Mobility

End of content

No more pages to load