บรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ…

Continue Readingบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

End of content

No more pages to load