บรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

สถานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union” โดย คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการอุดมศึกษา สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการโครงการยูแสค (USAC) ประเทศไทย…

Continue Readingบรรยายพิเศษ เรื่อง “Erasmus+ Opportunities for Universities, Students, and Staff by the European Union”

End of content

No more pages to load