หลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย โดยสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย โดยฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม เชิญคนไทยที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ไทย บุคลากรของกระทรวง และบุคลากรสถาบันการศึกษาในกรุงเทพ ที่สนใจศึกษาภาษาอินโดนีเซีย ร่วมอบรมในโครงการ Bahasa Indonesia Language for Foreign Speaker (BIPA) for Thai 2021 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรมและความเข้าใจระหว่างอินโดนีเซียและไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภาษาอินโดนีเซียให้แก่คนไทย…

Continue Readingหลักสูตรภาษาอินโดนีเซีย โดยสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

End of content

No more pages to load