การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกีเป็นระยะ ๆ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาตุรกีจำนวน 2 แห่ง ที่ประสงค์จะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สถาบันอุดมศึกษาตุรกีที่ประสงค์จะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ Lokman Hekim University เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ชั้นนำของกรุงอังการา มีหลักสูตรนานาชาติ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง…

Continue Readingการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี

End of content

No more pages to load