สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดบรรยายและฝึกอบรม “การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดบรรยายและฝึกอบรม "การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Asst. Prof. Dr. Rita Cui-Ramos อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (The University of the…

Continue Readingสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดบรรยายและฝึกอบรม “การปฏิรูปการปฏิบัติงานจากสถานบริการทางคลินิกสู่ชุมชน: อนาคตของการพยาบาล”

End of content

No more pages to load