มหาวิทยาลัยเปิดอุตตราขัณฑ์ เปิดสอน MOOC รายวิชา Digital Forensics ให้เรียนฟรี

มหาวิทยาลัยเปิดอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand Open University: UOU) สาธารณรัฐอินเดีย เปิดสอน MOOC รายวิชา Digital Forensics (การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล) ให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจาก Commonwealth Educational Media Centre for Asia, New Delhi รายละเอียดรายวิชา: https://uou.ac.in/sites/default/files/announcement-2021-06/MOOC-Digital-Forensics.pdf วันเริ่มเรียน: 12 กรกฎาคม 2564 ค่าลงทะเบียน: ฟรี ช่องทางลงทะเบียน:…

Continue Readingมหาวิทยาลัยเปิดอุตตราขัณฑ์ เปิดสอน MOOC รายวิชา Digital Forensics ให้เรียนฟรี