การประชุม AAOU2021 (กำหนดการใหม่)

การประชุมประจำปีสมาคมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities: AAOU) ครั้งที่ 34 หรือ AAOU2021 เลื่อนกำหนดจัดประชุมเป็น วันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม Cinnamon Grand…

Continue Readingการประชุม AAOU2021 (กำหนดการใหม่)

KNOU Webinar: The Future of Distance Education in the Era of Post-Corona

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี (Korea National Open University: KNOU) จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "อนาคตของการศึกษาทางไกลในยุคหลังโควิด" The Future of Distance Education in the Era of Post-Coronaวัน: พฤหัสบดีที่…

Continue ReadingKNOU Webinar: The Future of Distance Education in the Era of Post-Corona

World Science Day for Peace and Development 2020

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีกำหนดจัดงาน World Science Day for Peace and Development 2020 หรืองานวันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นงานที่ยูเนสโกจัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการสร้างสังคมที่สงบสุขและยั่งยืน เนื่องจากปีนี้ ประชาคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19…

Continue ReadingWorld Science Day for Peace and Development 2020

End of content

No more pages to load