ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ของ SEAMOLEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Learning from Southeast Asia: Response on Education Towards COVID-19 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา…

Continue Readingผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ ร่วมอภิปรายในการสัมมนาออนไลน์ของ SEAMOLEC

End of content

No more pages to load