Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (FULBRIGHT) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2565 เพื่อสรรหาอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/2023-fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program…

Continue ReadingFulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)