การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของ AUN ในยุค New Normal

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โลกหยุดชะงัก เป็นเวลากว่า 6 เดือน สถานการณ์จึงได้เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจเริ่มขับเคลื่อนไปอีกครั้ง ผู้คนก้าวออกจากบ้านด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่ แต่การเดินทางระหว่างประเทศนั้นยังคงถูกระงับไว้ ซึ่งหมายความว่าโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่ ยังคงถูกระงับอยู่เช่นกัน สำนักเลขาธิการ ASEAN University Network (AUN) ได้คาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในการดำเนินงานการตรวจประกันคุณภาพ…

Continue Readingการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของ AUN ในยุค New Normal

End of content

No more pages to load