การเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • Post category:DIA

สถานวิเทศสัมพันธ์เปิดให้สาขาวิชา สทว. และ สทศ. เสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโครงการประเภทต่าง…

Continue Readingการเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

End of content

No more pages to load