ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023

ด้วยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567) โดยมีรูปแบบและข่าวสารและสาขาความร่วมมือเป้าหมาย ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

Continue Readingข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023

End of content

No more pages to load