หลักสูตรเรียนฟรี ภาษาอินโดนีเซียออนไลน์ โดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีเซปูลูห์ โนเปมเบอร์ (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Global Engagement: ITS GE) สุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชิญชวนเข้าร่วมอบรมภาษาอินโดนีเซียออนไลน์ ในหลักสูตร “Fun Bahasa Indonesia and Cultural Course (FBICC)” รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย…

Continue Readingหลักสูตรเรียนฟรี ภาษาอินโดนีเซียออนไลน์ โดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember