การสัมมนาออนไลน์การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด หัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณประภา สุขสวัสดิ์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ International Webinar on Open and Distance Learning ในหัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป โดยอาจารย์ทั้งสองท่านจะนำเสนอบทความเรื่อง THE…

Continue Readingการสัมมนาออนไลน์การเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด หัวข้อ Learning Engagement Practices from Southeast Asia