SEAMOLEC ODL Articles: รวมบทความการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิดของอาเซียน

SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่บนเว็บไซต์ทางการ (https://seamolec.org/) ได้แก่ SEAMOLEC Open and Distance Learning (ODL) Articles เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด (Open and Distance Learning: ODL) ในอาเซียน และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นสำคัญในแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะ ODL อีกด้วย บทความบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่บทความวิชาการล้วน แต่จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันของ ODL ในเชิงลึก ผู้สนใจสามารถติดตามบทความจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในแวดวง…

Continue ReadingSEAMOLEC ODL Articles: รวมบทความการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิดของอาเซียน