มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม SEAMEO Congress 2021

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 for Education, Science and Culture ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ Transforming Southeast Asian Education, Science and…

Continue Readingมสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม SEAMEO Congress 2021