กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเกษตรและการพัฒนาชนบทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสิ่งแวดล้อม…

Continue Readingกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ YAAS

ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunnan Academy Agriculture Sciences: YAAS) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ Talented Young…

Continue Readingทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ YAAS

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (FULBRIGHT) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2565…

Continue ReadingFulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

End of content

No more pages to load