หลักสูตรเรียนฟรี ภาษาอินโดนีเซียออนไลน์ ITS FBICC รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีเซปูลูห์ โนเปมเบอร์ (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Global Engagement: ITS GE) สุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชิญชวนเข้าร่วมอบรมภาษาอินโดนีเซียออนไลน์ ในหลักสูตร “Fun Bahasa Indonesia and Cultural…

Continue Readingหลักสูตรเรียนฟรี ภาษาอินโดนีเซียออนไลน์ ITS FBICC รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

The 4th International Conference on Business and Banking Innovations

มหาวิทยาลัย Hayam Wuruk Perbanas - Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดการประชุม Marketing International Seminars และ The 4th International Conference on Business and Banking…

Continue ReadingThe 4th International Conference on Business and Banking Innovations

International Conference on Management and Entrepreneurship (ICOME) 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งศรีลังกา (The Open University of Sri Lanka: OUSL) เชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on Management and Entrepreneurship (ICOME) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อหลัก…

Continue ReadingInternational Conference on Management and Entrepreneurship (ICOME) 2022

End of content

No more pages to load