ทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

รัฐบาลอินเดียประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 18…

Continue Readingทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้ประสานงานกลางระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ รอบปี 2567-2568 โดยโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical Cooperation (TC) เป็นกลไกหลักที่ IAEA…

Continue Readingโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

End of content

No more pages to load