ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566

China Scholarship Council (CSC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน (ทุน CSC) ประจำปีการศึกษา 2565/2566 ให้แก่ฝ่ายไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา…

Continue Readingทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2565/2566

International Conference on 4IR Technologies for Sustainable Development

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology) ร่วมกับ Department of Scientific and Industrial Research กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศอินเดีย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “เทคโนโลยีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่…

Continue ReadingInternational Conference on 4IR Technologies for Sustainable Development

End of content

No more pages to load