โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้ประสานงานกลางระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ รอบปี 2567-2568 โดยโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical Cooperation (TC) เป็นกลไกหลักที่ IAEA…

Continue Readingโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

End of content

No more pages to load