รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22

บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (Study UK Alumni Awards 2021/2022) เพื่อร่วมฉลองและบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของบรรดาศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นผู้นำในสายงานของตน และได้ใช้ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และประเทศ  โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัครพำนักอยู่นอกสหราชอาณาจักรสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 15 ปี ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปใช้เวลาศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจัรอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาศึกษากับสถาบันในสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทScience and Sustainability…

Continue Readingรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-22