การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้รายงานเกี่ยวกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน EMPA งานวิจัยของสถาบันฯ…

Continue Readingการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส

ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565

รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียด…

Continue Readingทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565

The 2021 STI Joint Call for Proposals: Sustainable Food Production and Climate Change: Resilience & Adaptation

Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) เปิดรับข้อเสนอวิจัยครั้งที่ 7 ด้านการผลิตอาหารแบบยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีข้อกำหนดให้ทุนวิจัยแก่ภาคีความร่วมมือ 3 ฝ่ายจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ประเด็นหลักในการวิจัยครอบคลุม เรื่องดังต่อไปนี้ Sustainable Food Production: nanotechnologies supporting…

Continue ReadingThe 2021 STI Joint Call for Proposals: Sustainable Food Production and Climate Change: Resilience & Adaptation

End of content

No more pages to load