การบรรยายหัวข้อ From Response to Resilience: Preparing for the Use of Open and Distance Learning in the Next Crisis

Krishna Kanta Handiqui State Open University สาธารณรัฐอินเดีย จัดบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสรำลึกถึง Prof. Krishna Kanta Handiqui ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ From Response to Resilience: Preparing…

Continue Readingการบรรยายหัวข้อ From Response to Resilience: Preparing for the Use of Open and Distance Learning in the Next Crisis

สัมมนาออนไลน์ Teaching and Learning During COVID-19 Pandemic

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุม หัวข้อ Teaching and Learning During COVID-19 Pandemic โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Open University Malaysiaในรูปแบบ Webinar ผ่าน MS…

Continue Readingสัมมนาออนไลน์ Teaching and Learning During COVID-19 Pandemic

End of content

No more pages to load