ทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แจ้งเสนอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ. 2565 –…

Continue Readingทุนการศึกษา SEAMEO SEARCA

ขอเชิญรับฟังการบรรยายโครงการ Erasmus+ 2564 แบบออนไลน์

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยมีกำหนดจัดการบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Erasmus+: Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects หรือ อีราสมุสพลัส: ประตูสู่การศึกษาต่อยุโรปและทุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับยุโรป” ซึ่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของอีราสมุสพลัส (Erasmus+…

Continue Readingขอเชิญรับฟังการบรรยายโครงการ Erasmus+ 2564 แบบออนไลน์

End of content

No more pages to load