สัมมนาออนไลน์ Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thai – Danish Cooperation on Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. (เวลาประเทศไทย)…

Continue Readingสัมมนาออนไลน์ Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model