สัมมนาออนไลน์ Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thai – Danish Cooperation on Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model” ระหว่างวันที่…

Continue Readingสัมมนาออนไลน์ Thai-Danish Cooperation on Bio-Circular-Green Economy Model

End of content

No more pages to load