รางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564

องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development:…

Continue Readingรางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ National Cheng Kung University ไต้หวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศาสตราจารย์หวัง ยู่ หมิน (Prof. Wang Ju-Ming) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเฉิงกง (National Cheng Kung University) ไต้หวัน ร่วมลงนาม…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ National Cheng Kung University ไต้หวัน

End of content

No more pages to load