ร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

ขอเชิญบุคลากรร่วมรับชมการประชุม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress…

Continue Readingร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

The Chinese University of Hong Kong จัดสัมมนาออนไลน์ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19

The Chinese University of Hong Kong (CUHK) จัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์โควิด-19 หัวข้อ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of…

Continue ReadingThe Chinese University of Hong Kong จัดสัมมนาออนไลน์ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19

End of content

No more pages to load