ร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

ขอเชิญบุคลากรร่วมรับชมการประชุม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in…

Continue Reading ร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

Call for Papers! Global Life Learning — A Journal by Shanghai Open University

Global Life Learning — A Journal by Shanghai Open University At the beginning of 2021, Shanghai Open University (SOU) launched an English journal called Global Lifelong Learning (GLL), which is an…

Continue Reading Call for Papers! Global Life Learning — A Journal by Shanghai Open University

The Chinese University of Hong Kong จัดสัมมนาออนไลน์ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19

The Chinese University of Hong Kong (CUHK) จัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์โควิด-19 หัวข้อ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.15 น.…

Continue Reading The Chinese University of Hong Kong จัดสัมมนาออนไลน์ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19