ร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

ขอเชิญบุคลากรร่วมรับชมการประชุม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube มสธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพและมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ Transforming Southeast Asian Education, Science and Culture in…

Continue Readingร่วมรับชม SEAMEO CONGRESS 2021 ผ่านทาง YouTube

The Chinese University of Hong Kong จัดสัมมนาออนไลน์ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19

The Chinese University of Hong Kong (CUHK) จัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์โควิด-19 หัวข้อ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.15 น.…

Continue ReadingThe Chinese University of Hong Kong จัดสัมมนาออนไลน์ Integrated Vaccination and Physical Distancing: Interventions to Prevent Future Waves of COVID-19