ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2565 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ซึ่งเป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา…

Continue Readingทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

SEAMEO Congress 2021

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงการศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย จัดการประชุมออนไลน์ SEAMEO Congress 2021 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ในหัวข้อ Transforming…

Continue ReadingSEAMEO Congress 2021

ทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2564

ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการรายละเอียดเบื้องต้นข้อมูลเพิ่มเติม1. โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี…

Continue Readingทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2564

End of content

No more pages to load