รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเกี่ยวกับข้อรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี และได้ส่งรายชื่อของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในอิตาลีหรืออาจารย์ชาวอิตาลีที่เข้ามาทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยสารมารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://www.universitaly.it/index.php/public/accreditamentoAnvur

Continue Readingรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี

UEA BUSINESS & ECONOMICS POSTGRADUATE WORKSHOPS

University of East Anglia เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ มีกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. (เวลาประเทศไทย) ประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 หัวข้อ…

Continue ReadingUEA BUSINESS & ECONOMICS POSTGRADUATE WORKSHOPS

Virtual TNE Mission to South East Asia

บริติช เคานซิล และ Department for International Trade สหราชอาณาจักร ขอเชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยไทยร่วมการประชุมแบบออนไลน์หารือความร่วมมือ TNE กับมหาวิทยาลัย UK ในงาน Virtual TNE Mission to South East Asia…

Continue ReadingVirtual TNE Mission to South East Asia

End of content

No more pages to load